Πρoϊόντα


Η εταιρεία Evonik είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες με ειδικότητα στα χημικά. Οι δραστηριότητες τις έχουν επικεντρωθεί σε υψηλής ανάπτυξης μαζικές τάσεις – όπως σε θέματα για την υγεία, τη διατροφή, την αποδοτικότητα των πόρων, και της παγκοσμιοποίησης - και κατά την είσοδο στις ελκυστικά προσανατολισμένες στο μέλλον των αγορών.