Πρoϊόντα

KIMBA SPRING

  • Αναδιπλούμενο
  • Αλλαγή θέσης του καθίσματος
  • Ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος μπάρα
  • Πολύ καλές αναρτήσεις
  • Εύκολο αφαιρούμενο κάθισμα
  • Αυτόνομη Ρύθμιση ανάλογα με τις ανάγκες σας
  • Πρωτοποριακός σχεδιασμός